ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خیرگی به خورشید زنده رود

تاریخ درج : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

عادل امیری
یادداشــــت بــیــســت و سوم: هــمیشه وقتی آب بود یا می‌آمد، یکی از دلبستگی‌های مرا هم به دنبال می‌آورد. این دلبستگی که با تری و روشنایی مرتبط بــود، مـــــرا به دنــــبـــال رود مـی‌کـشـاند. عادت داشتم بروم و یک جای دنجی پیدا کنم روبه رود  و بــنـشـیـنـم به تماشای تلالو انوار خورشید بر سطح آب. درست جایی در میانه رود از عرض، هرجا که خورشیدش شیفته‌تر می‌تابید. می‌نشستم لب سنگی و تکیه می‌دادم به بوته‌های بزرگ رزماری که کمی چسبنده است با بویی معطر و تند و تیز. پس سرم از بو مست و پیش چشمم از نور، روشن. تیر می‌کشید تنم. دست‌ها را قلاب می‌کردم پس سر و زل می زدم به آن میانه. جایی که خورشید در یک برکه کوچک شبیه چشم جمع شده و در میان ریزه موج‌ها پایین و بالا می‌شد. چند دقیقه که زل می زدم خود به خود مثل اورفه از دنیای آینه ها می‌گذشتم و پرده‌ای از نور در بــرابـر چشمانم کشیده می‌شد. نمی‌فــهـمـیـدم کــه می‌آید و که می رود. تنها گرمای خورشیدِ زمستانی را بر چهره‌ام حــس می‌کـردم و خــیــال مـی‌بـافـتـم. یادم است آنهایی که رد می‌شدند هم به فراخور چیزهایی می‌گفتند. مثلا این بابا را باش. یارو رو نیگا. دادا غرق نشی! من اما جوری در بحر آن موج خورِ نورانی فرورفته بودم که با حرف این و آن بیرون نمی‌آمدم. برایم شبیه اتاقی روشن بود که تلویزیون صفحه تخت بسیار بـزرگـی یـکـی از اضـلاع آن باشد و من خــیــره به آن باشم. کم کم رخوت می ریخت توی تنم. پیشانی‌ام از عرق شتک می زد. پشت لاله گوش‌هایم داغ می شد و خون در شقیقه‌هایم جوشیدن می گرفت تا چشمانم از نور جنبنده مست می شد. هیچ وقت و در هیچ کجا چنین حسی نداشتم جز در کنار دریا. آنجا که عین همین جا در گستره ای ژرف و بی پایاب، نور خورشید دریایی بر آب غوغا می‌کند. چیزی شبیه سراب است. واحه ای در آب مواج که شور است و شیرین و دریانوردان را وا می‌دارد تا از عینک تیره استفاده کنند. درست مـثـل ادیسه و یارانش که در ســفــر به دنـیـای مردگان گوش‌هایشان را از موم می‌انباشتــند تا فـریـفـتـه آوای خوش فــرشـتــگــان مــرمــوزِ دوزخ آسا نشوند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95550

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی