ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خلق و خوی درون‌گرایانه

تاریخ درج : یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

منوچهر نیستانی را شاید بتوان به‌خاطـــر عدم معرفــــی بسزای ایـــــن شاعر به نسل شاعران معاصر به خصوص در دو دهه اخیر و عدم دسترسی آسان نسل ادبی امروز به کتاب‌های او با همه معروفیتــــش یک جزیره ناشناخته ادبــــی دانست، به حدی که اگر این شاعر هم به اندازه شاعران هم‌نسل و معروف خود معرفی و شناخته می‌شد می‌توانست سهم عمده‌ای در جریان شعر امروز به خصوص مسیر شعر پیشرو امروز اعم از غزل یا نیمایی و سپید داشته باشد. گمنامی و مستور ماندن شعر منوچهر نیستانی البته تا حدود زیادی هـــــم بــــه انزواطلبــــی و عزلت‌گزینــــی عمیقــــی که در شخصیت خود این شاعر موج می‌زند، برمی‌گردد.در شعر منوچهر نیستانی مخاطب بیش از آنکه درگیر مقایسه ضعــــف یــــا قوت شعر وی نسبت به هم‌نسلانش باشد درگیر تفاوت جهان شعری او با دیگران است، یعنی بزرگ ترین مشخصه شاعری وی دیگرگونه‌اندیشی وی است. نیستانی شعر و زیبایی را طوری دیگر می‌بیند و در نتیجه شعری هم که می‌سراید به گونه‌ای دیگر است. از این رو مقایسه او با دیگر چهره‌های شعر هم‌نسل وی بسیار دشوار است. همین تفاوت ساختاری‌است که گاه دریافت زیبایی شعر اورا درگام اول برای مخاطب تازه‌کار یا مخاطب عام دشوار می‌کند. از این دیدگاه شاید بتوان شعر اورا شعر خاص و شعر خواص نامید.شعر منوچهر نیستانی در عین داشتن خلق و خوی درون‌گرایانه از لحاظ موضوعی از تنوع به نسبت بالایی برخوردار است. در کارنامه کــــاری او از شعـــــر عاشـــقانه و اجتماعی تا شعر جنگ و شعر کودک و همچنین تصحیح برخی متون کلاسیک فارسی دیده می‌شود، به خصوص در شعر اجتماعی که حجم به نسبت قابل توجهی از شعر او را در بر می‌گیرد، حساسیت و دقت بیشتری دیده می‌شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77858

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی