ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خشونت با محبت

تاریخ درج : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

زندگی، قبل از هرچیز زندگی است. گل می خواهد، موسیقــــی می خواهد، زیبایی می خواهــــد. زندگی حتی اگر یک‌سره جنگیدن هم باشد، خستگی در کردن می خواهد. عطر شمعدانی ها را بوییدن می خواهد. خشونت هست، قبول، اما خشونت اصل که نیست، زایده است، انگل است، مرض است. ما باید به اصلمان برگردیم.زخم را که مظهر خشونت است با زخم نمی بندند. با نوار نرم و پنبـــه پاک می بندند.با محبت، با عشق، آتش بدون دود

 

نادر ابراهیمی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83607

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی