ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

خداحافظ ای همنشین قدیمی‌، خداحافظ ای کیای قدیمی

تاریخ درج : یکشنبه ۲۷ امرداد ۱۳۹۸

پیام امینی / نویسنده

آن خودروساز باوفا، آن سازنده  کیا، آن سازنده شاسی‌های بلند،آن رونده از ایرانِ سربلند، آن رفیق نیمه‌های راه ، آن دوست بی مرام ترامپ، شیخ الخودرو کیاموتور پر کشید و گریخت.  به سراغ درد دل این برادر گریز پا رفتیم و خواستار علت آن شدیم.بقچه ای از بر کرده و کوله ای بر پشت که در نیمه راه بر  وی عروج نموده و جویای احوال شدم.عجب روزگاری بود،با برادران بزرگمان سایپا و ایران خودرو کار می‌کردیم و می‌آموختیم و درس شاگردی پس می‌دادیم.نگذاشتند رشد کرده و علم ساخت پراید را از بر کنیم، به جایش سراتو و اسپورتج می‌زدیم که در رقابت بازار عرض اندامی‌نماییم.اشک‌هایش روانه شد. بیش از این نمک بر زخم‌هایش نریختم و با خداحافظی اورا با غم‌هایش تنها نهادم. اطرافم رانظاره نمودم، دیدم ما ماندیم و برادر چین ، می‌تازد  و می‌تازد بر این شهر . از دور برادر mvmرا دیدم.لبخند  ژکوند گونه ای لب‌هایش را نوازش می‌نمود.وقتش پر بود و تاب صحبت نداشت؛ ولی به سویش روانه شدم و صحبتی نمودیم. با تلفن صحبت می‌نمود و با همتای چینی‌اش،چینی و بلور وارد می‌کردند. گفتمش ای دوست چه خواهی از جانمان ؟ گفتا: تو مو می‌بینی و من پیچش مو . ما دوستدار فرهنگ و هنر ایرانیانیم؛پس هرآنچه خواهند و طلب کنند، تولید می‌نماییم.بین حرف‌های جدی‌مان از فرط خوشحالی لپ‌هایم را کشید و گفت: ما نگران برادرمان هستیم . پول چرک کف دست است؛ پس به جایش جنس بنجل ببخشید، درجه یک به شما می‌دهیم. چشمانم مات بر افق شد ، طاقتم طاق و زبانم بی اثر  و پایم در راه ناتوان شد و به مقصد نرسیده جانم به سر شد .

url : http://www.isfahanziba.ir/node/99832

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی