ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حوزه و چالشی به نام افکار عمومی

تاریخ درج : شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
حوزه چگونه می تواند استقلال خود را حفظ کند؟

روحانیت و حوزه های علمیه در آینده اجتماعی اصفهان با معضلات و مشکلات خاص خود مواجه هستند. یکی از مهم ترین این   مشکلات گره‌خوردن سیمای روحانیــــون با عملکرد برخی بخش های نظام است. در یک نظام حکومتی، مشکلات و ضعف های فراوانی وجود دارد. در گذشته مردم کم و بیش از این کاستی مطلع می‌شدند، اما امروز به خاطر وجود رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی مردم خیلی زود از کاستی ها و خطاها مطلع می شوند. پس امروز با مردمی مواجه هستیم که از یک طرف  مشکلات و اشکالات را می بینند و از طرف دیگر، به خاطر تجربه زیستن در نظام جمهوری خواهان پاسخگویی از طرف حاکمان هستند و به نوعی از حکمرانان و کسانی که به حکومت انتساب دارند، طلبکار هستند. این قاعده به روحانیت هم سرایت کرده است. یعنی مردم گویی روحانیت را هم بخشی از حکومت می بینند البته این حرف به طور تمام اشتباه نیست، زیرا بسیاری از مسئولیت های اساسی در جمهوری اسلامی بر عهده روحانیون است. اما از طرفی دیگر در این نگاه افراط صورت می گیرد. چه بسا دیده شده فردی به صورت طلبکارانه حق خود را از طلبه ای جوان می خواهد یا معترض دستگاه حوزه می‌شود یا حتی پا را فراتر از این گذاشته به خاطر ظلمی که احساس کرده، اصلا به سیستم روحانیت بدبین می شود. حال آنکه حوزه علمیه محل تحصیل علم است و آن طلبه که فقط لباسش با ما فرق دارد، دخالتی در چگونگی امور کشور ندارد. گاهی نگاه ها بی رحم تر هم می شود و کسانی که دغدغه عدالت اجتماعی دارند به روحانیون می گویند که شما امتیازات ویژه اقتصادی دارید حال آنکه عمده طلاب در وضعیت اقتصادی ضعیفی روزگار می گذرانند. در هر صورت یکی از مهم ترین چالش های روحانیت در شهری مانند اصفهان به چالش کشیده شدن اعتبار آنان توسط برخی از مردم است.مردمی که نسبت به اداره امور شکایت دارند و اکنون دیواری کوتاه تر از روحانیت ندیده اند. به طور طبیعی در این جایگاه روحانیت نمی تواند منفعل باشد. نه می‌توان در نقش یک اپوزیسیون تمام عیار ظاهر شد و نه می شود سیاست را به طور کامل کنار گذاشت. مردم نیز از روحانیت که در طول تاریخ پناه آنان بوده اند، انتظار کنش سیاسی دارند. روحانیت چگونه می تواند هم به خاطر منافع مردم کنشگری داشته باشد و هم احترام تاریخی خود را حفظ کند؟ هم خلاف مصلحت نظام عمل نکند و هم وابسته به قدرت خطاب نشود؟ در یک کلام حوزه های شیعه چگونه می توانند استقلال همیشگی خود را حفظ کنند و به مردم هم این پیام را برسانند که با آنها و در جهت منافع آنان هستند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86170

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی