ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حمایت در برابر استثمار جنسی کودکان

تاریخ درج : یکشنبه ۲۷ امرداد ۱۳۹۸

 ماده‌ 33: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون حقوق کودک‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ اقدامات‌ قانونی‌، اجرایی‌، اجتماعی‌، آموزشی‌ را جهت‌ حمایت‌ از کودکان‌ در برابر استفاده‌ غیرقانونی‌ از مواد مخدر یا مواد محرک‌، همان‌گونه‌ که‌ در معاهدات‌ بین‌المللی‌ مربوطه‌ تعریف‌ شده‌ و جلوگیری‌ از استفاده‌ از کودکان‌ در تولید غیرقانونی‌ و قاچاق‌ این‌ گونه‌ مواد به‌ عمل‌ خواهند آورد.
 ماده‌ 34:کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ متقبل‌ می‌شوند که‌ از کودکان‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ سوءاستفاده‌ها و استثمارهای‌ جنسی‌ حمایت‌ کنند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/99838

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی