ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حق سلبریتی‌ها برای روایت خودشان محفوظ است

تاریخ درج : یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

حسن نمکدوست*

 

رسانه‌ها در امتداد زندگی خود ما هستند. به این اعتبار که اگر اتفاقی در جهان رسانه می‌افتد باید دید در زندگی طبیعی ما چه اتفاقاتی رخ داده است؟ رسانه فقط طنین انداز است. اگر از این منظر نگاه کنید کمی از نگرانی شمادرباره وضعیت موجود کم می‌شود. زندگی طبیعی ما هم به مانند فیک‌نیوزها آغشته به دروغ است. وظیفه ما این است که در این دوره که به دلیل کثرت اتفاق‌ها فرصت فکر و تمرکز کمتر پیش می‌آید، بتوانیم به تجزیه و تحلیل رخدادها بپردازیم.از نظر ما روزنامه‌نگارها واژه سلبریتی همیشه قرین با یکی از ارزش‌های خبری یعنی «شهرت» بوده است. در جریان نقل تاریخ هم همیشه تاریخ آدم‌های مشهور نوشته می‌شود. جریان روزنامه‌نگاری به صورت حرفه‌ای شهرت را به منزله عنصری جذاب تبیین کرد. جذابیت سرک کشیدن در زندگی مردم به ویژه مشهورها قابل انکار نیست و البته پدیده‌ای است طبیعی.روزنامه‌ها در گذشته پل ارتباطی مردم با چهره‌ها بودند، اما امروزه امکانی رخ داده تا این فاصله کمتــر شود. ما اکنون بی واسطــه و از خـــــود اشخـــاص روایـــت‌ها را می‌شنویم. اکنون خود سلبـــــــریتی می‌خـواهــــد خود را بازنمایی کند. آیا او می‌توانـــــد ایـن کار را بکنـــد؟ پاسخ مثــل روز روشـــن است. بله، همانطور که همه ما حق حضور در شبکه‌های اجتمــــــــاعی را داریـــــــم سلبـــریتی‌ها هم حـــق دارند در این فضا حضور و حق روایت توسط خودشان را داشته باشند. سوال اینجاست که آیا سلبریتی‌ها در بازنمایی از شخصیت خود صداقت به خرج می‌دهند؟ کدام یک از ما در روایت خود برای دیگران صادقیم که از آنها انتظار صداقت داشته باشیم؟ به ویژه آنها که عدم صداقت برای‌شان منفعت مادی هم دارد. بنابراین هرچند که عدم صداقت غیراخلاقی است، اما در شبکه‌های اجتماعی می‌توان آن را امری طبیعی به شمار آورد.وجه غیرطبیعی حضور سلبریتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی عبارت است از فاجعه‌ای که در جامعه ما رخ می‌دهد. ما روزنامه‌نگارها در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی شکست خوردیم و از مسئولیت خودمان که نزدیک شدن به حقیقت تا حدامکان و تسری آن به جامعه است، دست برداشته‌ایم.حضور چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی امری مثبت است؛ برای مثال محسن رضایی در جایگاه یک چهره مشهور خود را در یکی از شبکه‌های اجتماعی بازنمایی کرد. شما در آن فضا می‌توانید با او وارد بحث شوید و این اتفاق مهمی است. پیش‌تر میکروفن فقط جلوی او بود و یک طرفه حرف می‌زد و صحبت‌های مخاطبان در میان نبود. این حق محسن رضایی است که در این فضا حضور داشته باشد.
مدرس ارتباطات
منبع: مهر

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88499

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی