ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

حافظ محیط زیست

تاریخ درج : یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

هر روز خبری درد آور از شهادت محیط‌بانان حافـــظ # محیط _زیست این سرزمین.وضعیت اسف بار شرایط کار # محیط‌بانان ما. تنها نیازمند قانون نیست که البته تسریع در امر تقنین اصول و شرایط حمایتی امری است ضروری. اما به اعتقاد من در شرایط فعلی بیشتر نیازمند تجهیزاتی روزآمد جهت حراست از جان آنها و پوشش تصویری مناطق حفاظت شده توسط دوربین های مدار بسته کافی و به روز هستیم که مسلما با تخصیص این بودجه های کم برای محیط‌زیست ایران کار سختی خواهد بود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83692

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی