ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تکنولوژی دردسر ساز برای نسل قدیم

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

الهام ماهری 

همه «ننه» صدایش می زدند. در آن روستای کوچک و سوت و کور، ننه تنها زنی بود که تا کلاس سوم درس خوانده بود و همین حسابش را از خیلی ها سوا می کرد. مثل همه زن‌های دیگر، عصرها کنار آب باریکه‌های روستا می‌نشست. با این تفاوت که ننه بر خلاف خیلی از آنها، تلفن همراه داشت و با اینکه هفتاد و چندسالش بود، خوب بلد بود از آن استفاده کند. موبایل را حسن،  فرزند بزرگش خریده بود و ننه خیلی زود راه و کارش را یاد گرفته بود. روزها لب نزدیک‌ترین جوی خانه اش می نشست، دستگاه سیاه را کنار دستش می‌گذاشت ‌و با آن کار می‌کرد. بعد نیم ساعتی با آن ور می‌رفت و بی تفاوت به نگاه زنانی که او را می‌پاییدند، به چیزهای احتمالا خنده‌داری می خندید. انگار که «ننه» دیوانه شده باشد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93062

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی