ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تکثیر اسطوره‌ها!

تاریخ درج : چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

بهرام محمدی‌فرد / نویسنده وعکاس دفاع مقدس

قهرمان‌های عکس‌های من، بیشتر جوانان هفده تا بیست ساله‌ای بودند که طولانی‌ترین جنگ منطقه، فرصت نداد تا ژن‌هایشان را تکثیر کنند. اسطوره‌هایی که اگر امروز در میان ما بودند، دنیای ما دختران و پسرانِ دلنشین‌تری می‌داشت. اصلا  اگر این اتفاق افتاده بود، افسانه‌ها را باید وارونه می‌نوشتی. دیگر هیچ پدری، سهرابش را نمی‌کشت. دنیایمان در میان پسرانِ ابراهیمِ پیامبر چقدر زیباتر می‌بود. امروز من آن‌قدر عکس‌هایشان را این‌ْسو و آن‌سو نمایش می‌دهم و دست به دست می‌کنم تا بتوانم ذره‌ای از آنها را در هوای این شهر تکثیر نمایم.فاتحان قلب من! همین کار از من برمی‌آید...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102651

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی