ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تکثر و اعمال قدرت

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
از جزییات فرهنگ شهروندی چه می‌دانیم؟

ترجمه روشنک موسوی

اگرچه برای فهمیدن نحوه ساماندهی تکثر باید در ساختار جامعه ریز شد؛ اما نمی‌توان در همین سطح خرد باقی ماند. بـــده و بســتان‌های خـــرد به خروجی‌های کلان می‌انجامند. علاوه بر آن، نیروهای کلان ممکن است آنقدر پرتوان باشند که آزادی بیان در سطح خرد، سطح انتخاب فردی و هویت را از میان ببرند. دید ریزبینانه به همراه قبول مثبت تکثر ممکن است نابرابری‌ها و اثرهای نیروی تمایزگذار ناشی از رویکرد خرد را پنهان کند. این هم دلیل دیگری است برای به کار گرفتن دید کلان. اگر نگرش مثبت به تکثر موجود به نتایجی بیانجامد که با در نظر گرفتن شخص ثالث و پیامدهای بلندمدت و اثر انباشتی پذیرفتنی نباشند، آنگاه باید ارزیابی شود. شهروندی از ساماندهی تفاوت‌های میان فقط دو شخص فراتر است.اهمیت بسیاری که در جامعه معاصر برای تکثر قائل می‌شوند به آسانی می‌تواند به مواجهه کورکورانه با تاثیر قدرت بیانجامد. تکثر امکان دارد عامل اعمال قدرت شود: با تفرقه انداختن و حکومت کردن و با رده‌بندی و دسته‌بندی کردن. برای مثال به نتیجه‌ای که بنیامین سی‌یس در پایان زندگی‌ای سراسر مبارزه سیاسی و پژوهشی جامع و دقیق می‌گیرد، توجه کنید. او از امکان مقاومت در برابر اخراج یهودیان هلندی از وطن خود در طی جنگ جهانی دوم پرسش می‌کند:حتــی اگــــر شــــهــــروندان یهودی می‌توانستند مجلســـی متفاوت (و یهودی) برگزینند باز هم حق انتخابی در کار نبود چون آلمانی‌ها تنها مجلسی را می‌پذیرند که فرمانده های آلمانی تاییدش کرده باشند. به همین دلیل مهم نیست چه کسی در راس مجلس یهودی باشد. شهروندان یهودی تنها با وجود مجلس یهودی وجود خواهند داشت؛ یعنی واحدهایی اداری خواهند بود که به ترتیب در فهرست شماره‌گذاری شده‌اند تا در زمان موعود از وطن اخراج شوند. «شخصیت‌زدایی» (به لحاظ اجتماعی) نتیجه این واقعیت است که آنها محصور شده‌اند. آنها دیگر مردمی «کامل» نیستند؛ چون طرد و به شیوه‌های مختلف از سر ترس و از سوی غیریهودی‌ها حذف شده‌اند. این یهودی‌ها دیگر بخشی از واقعیت قدیمی نیستند و نمی‌دانند چه کنند. بیش از هر موقعی بازیچه دست قدرت‌های ظالمی شده‌اند که به ندرت قابل فهم‌اند. به این ترتیب ناتوان شده و قادر به انجام کنش نیستند. نه آنها می‌توانند به یاری‌رسان‌های غیرقانونی دست یابند و نه یاری‌رسان‌ها (جدای از مشکلات واقعی) به یهودی‌ها دسترسی دارند. در نتیجه حدود ۸۰درصد یهودی‌ها به ملاقات مرگ رفتند (سی‌یس، ۱۹۷۴: ۱۴۹).نظر به این عبارات بهترین زمان برای مقاومت هنگامی است که تمایز میان انواع شهروندی مشخص می‌شود. در این زمان هنوز کنش مشترک شهروندان بر این پایه که همه شهروندند ممکن است. اما بعدتر که بی‌عدالتی محرز شد پایه و زمان کنش مشترک از میان می‌رود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61153

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی