ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توهم داشتن طبقه متوسط

تاریخ درج : دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
ناصر فکوهی: موتوریزه کردن به معنای پیشرفت نیست

چرا طبقه متوسط در کشورهای جهان سوم نتوانسته به وجود بیاید و با شکست روبه‌رو می‌شود؟ این قضیه دارای شاخص‌های بیرونی است که یکی از مهم‌ترین آنها خودرو است. اما چرا خودرو شاخص مهمی است نه فقط برند آن، بلکه نقش داشتن خودرو در اینجا مهم است. ما در اینجا با دوگانه‌ای سروکار داریم که به آن پیاده و سواره می‌گویند و ریشه از قدیم دارد و در زبان هم باقی مانده‌است.

 

اتومبیل رابطه با فضا و رابطه با زمان را تغییر می دهد. اتومبیل استقلالی به فرد می دهد و در شیوه رابطه‌اش بازمان و فضا به او یک امتیاز در سیستم اجتماعی می‌دهد. در نهایت در سیستم های امروز شهری هراندازه به‌سوی  شهر موتوریزه بروید به طور مسلم دریک سیستم داروینیسم اجتماعی و یک سیستم نخبه گرا و یک تبعیض اجتماعی بزرگ تر هستید و هر اندازه به طرف سیستم های اجتماعی پیاده بروید در یک سیستم اجتماعی دموکراتیزه هستید، برای مثال شهرهای آمریکا بسیار موتوریزه اند درمقایسه با شهرهای هلند، دانمارک و نوروژ که کشورهایی به شدت توسعه یافته و دموکراتیک هستند و به سمت اجتماع پیاده رفته اند. بنابراین این تغییر رابطه تغییر رابطه ای است که به امر توسعه برمی گردد.حال باید دید که چطور در کشور ما هر چه وارد سیستم نابرابرتر اجتماعی می‌شویم، این نابرابری را در موتوریزه شدن کامل سیستم می‌توان دید. موتوریزه شدن یعنی عدم توسعه و افزایش نابرابری، موتوریزه شدن اصلا به معنای پیشرفت نیست. بنابراین وقتی شهری هر چه بیشتر موتوریزه باشد، یعنی حتی آدم ها از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند وپیاده نیستند، یعنی در یک سیسستم نابرابر و کمتر توسعه یافته هستیم نه در یک سیستم پیشرفته. این اصلا به این مربوط نیست که ما موج افراد پیاده را ببینیم، موج افراد پیاده به طور دقیق بزرگ بودن طبقه پایین جامعه را نشان می دهد در رابطه با طبقه بالایی که تعداد اتومبیل‌های آنها زیاد است و تعداد اتومبیل ها به طور دائم زیادتر شده است و خیابان ها گنجایش آنها را ندارند.طبقه متوسط ایجاد یک نوع توهم می کند ولی در عین حال، تغییراتی که درسیستم رفتاری ایجاد می‌کند باعث آسیب های دراز مدت می‌شود. یعنی طبقه متوسطی که در دهه ۵۰ توهم ساخت آن به‌وجود می آید، رفتارهای مردم را عوض کرد و این تغییر رفتارها تا امروز در حال ضربه زدن به افراد است، چون افراد رفتارهایی دارند که منابع آن را ندارند و به شیوه‌ای رفتار می کنند که متعلق به طبقه آنها نیست و در نتیجه عذاب می کشند. وقتی سیستم‌های اجتماعی به صورت نابرابر توسعه می یابند، یعنی توزیع توسعه یک‌دست نیست. اکنون ما در جامعه با یک نظام آموزشی دانشگاهی که بر کسب درآمد مبتنی است تعداد بسیار زیادی از افراد را وارد تحصیلات عالیه و تعدادبسیار زیادی فارغ التحصیل ایجاد کرده ایم بدون اینکه توجه کنیم فرد تحصیل کرده درجامعه انتظاراتش عوض می‌شود و جهان بینی اش تغییر می کند و آیا ما این امکان را داریم که آنچه می خواهد را به‌او بدهیم؟ به شکل مطلق که نداریم و آن بخشی هم که نسبی است را هم به دلایل مختلف نمی‌دهیم و طبیعی است که این جامعه منفجر شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84396

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی