ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + نوشت

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

حسین دهباشی
وزیرخارجه در سفرِ آفریقا برکنار می‌کردیم وقتی وزیرخارجه در سفرِ آفریقا برکنار کردن مُد نبود!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70961

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی