ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + روز

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

بهرام پارسایی
آقای Rouhani_ir@
تمام همت وزیر آ.پ شما در فاجعه مدرسه غرب تهران، یک توییت وتغییر اسم مدرسه برای پاک کردن صورت مسئله بود.اگر فاجعه‌ای که برای دختر معصوم #دنیا_ویسی اتفاق افتاد و خبر هولناک خون‌گیری مشکوک از دانش‌آموزان تاکستان را برای عزل وزیر کافی نمی‌دانید،ما او را #استیضاح کنیم

محسن رضایی
ارزش #پول_ملی به امنیت، ثبات سیاسی، جمعیت، منابع طبیعی و انسانی، تولید و تجارت وابسته است.پنج مؤلفه اول را داریم. ملت ما همان طور که #سیاست و #امنیت را سامان داد، تولید و تجارت را هم اصلاح و از سختی‌ها عبور خواهد کرد و  اعتبار #پول ملی را باز می‌گرداند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83270

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی