ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + روز

تاریخ درج : یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

سيدمحمد بطحايی
تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان با افزایش انگیزه #جوانان متخصص و کارآمد، موجب ارتقای بهره‌وری است. از ابتدای مسئولیتم، جوانگرایی جزو شروط اصلی انتصابات بود. از تنها معاون مشمول این قانون خواستم گزینه‌های جوان برای جانشینی معرفی کند. در اجرای قانون پیش قدم هستم.

 

 

محمد علی ابطحی
طــرح مـــنـــع به کارگیری بازنشستگان به تصویب نهایی رسید.می‌دانم نمی‌شود ولی بــاز هم پیشنهاد می‌کنم:دولت یک سامانه برای ارسال رزومه درســت کنــد و بهترین‌های علمی وکاری تنها بر اساس رزومه در مقابل دیدگان مردم انتخاب شوند تا انتخاب مدیران از گردونه رفیق بازی و فاجعه آقازادگی نجات پیداکند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81449

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی