ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + روز

تاریخ درج : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

عباس عبدی
به نظر می‌رسد که در روزهای آینده تغییراتی در سطح مسئولان و وزرای اقتصادی انجام خواهد شد.اگر اولین نفر آنها رئیس برنامه و بودجه نباشد،هیچ اثر مثبتی بر تغییرات مترتب نخواهد بود.البته کسی که جایگزینش می‌شود باید به‌طور روشنی استقلال فکری داشته باشد والا جابه‌جایی صوری فایده ندارد.

 

 

 

سام الدین آشنا
از شورای محترم نظارت بر سازمان صدا و سیما خواهیم خواست که موضوع رابطه مالی و تبلیغاتی گذشته و حال سازمان، شبکه‌ها و برنامه‌های مختلف را با موسسات مالی و اعتباری و پروژه‌های ساخت و ساز متخلف یا غیر مجاز در دستور کار قرار دهد.#شفافیت

 

 

 

محمود صادقی
منشأ فسادگسترده مالی را باید در ضعف ساختارها و فرآیندها جست‌وجو کرد نه افراد. راه حل هم اصلاحات ساختاری است؛ تقویت دموکراسی، شفافیت، آزادی رسانه و احزاب، مجلس مستقل، قاضی مستقل، اقتصاد و سیاست غیرمتمرکز، پاسخگویی و مسئولیت پذیری حکمرانان از رأس تا قاعده متناسب با اختیارات.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77780

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی