ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + خوان

تاریخ درج : پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

ناهید تاج الدین
تــوانـمـنـدســـازی #مــعـلـولان نـیـاز بــه مناسب‌سازی محیط برای آنها دارد.در تهران ۳۰ درصد و در #اصفهان تنها ۳۵ درصد یعنی یک سوم استانداردهای جهانی برای معلولان مناسب سازی داشته‌ایم، این در حالی است که بیش از ۳۰ درصد #معلولان جسمی حرکتی‌اند.با این شرایط توانمند سازی به کندی پیش می‌رود.

 

 

اسماعیل آذری
وقتی هدف،سواد دار شدن است،آن هم دست و پاشکسته،غم جانکاهی است که باید برای این کودکان و کشور خورد.نهایت کاری که برخی مدارس روستایی می کنند، همان کارکرد مکتب خانه های قدیمی است.
#عدالت_آموزشی

 

نصیر ملت
ایا امروز اصفهان به سوی «شهری زیبا» و «مناسب با استانداردهای قرنِ حاضر» حرکت می کند؟
#اصفهان2020 #بودجه98 #بودجه

url : http://www.isfahanziba.ir/node/89285

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی