ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + آخر

تاریخ درج : شنبه ۲ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

رحمت اله حافظی

تنها فرد موثر در کنترل #آلودگی_هوا، رئیس#قوه_مجریه اســــــت، مطالبــــه جدی از دستگاه هــــای اجرائی، ســایر قوا و تعامل با روسای کشورهای مجاوروظیفه اوست.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/64299

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی