ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تن زخمی تاریخ

تاریخ درج : شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

گفتند که دست مرحوم بازرگان از قبر بیرون خواهد ماند، تا روزی که بیگناهی امیرانتظام به جهانیان اثبات شود. اشک‌های امیر انتظام را دیدیم در تحمل بیست و هشت سال زندان ، ظلمی که نه می‌شود بخشید و نه فراموش کرد ، در گفت‌وگوی همسر امیر انتظام با حسین دهباشی .خوبی دیدن ویدئو غم‌انگیز از عباس امیر انتظام این است که کمی‌ به یادمان می‌‌آورد که مسائلمان چه قدر کوچک و گذشت‌هامان چه قدر ناچیز است؛ در مقایسه با مشکلات و فداکاری‌های آدمی‌ مثلِ امیر انتظام. مصاحبه ای سراسر از اشک بود و امروز تنها همان مصاحبه ماند بر تن خجالت زده تاریخ.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77292

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی