ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تمرینات ورزشی پا

تاریخ درج : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
شماره روزنامه: 

نمونه‌هایی از تمرینات ورزشی مخصوص پا را می‌توانید طبق نظر دکتر هومن فتاحیان، دکترای آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی انجام دهید.

 ایر اسکات: بایستید و پاها را به‌اندازه عرض شانه باز بگذارید، نقطه شروع حرکت از لگن است، بدین‌صورت که لگن به سمت عقب حرکت کرده‌(مثل نشستن روی صندلی) و توجه کنید که نوک انگشتان پا را 30 درجه همواره بتوانید ببینید، یعنی زانوها از نوک انگشتان جلو نرود، برای این کار کمر را می‌توانید تا جلو خم کنید.

 جلو پا ایزومتریک: روی صندلی نشسته و جفت پاها (یا به‌صورت تک‌پا) را بالا آورده و به مدت 30 ثانیه (پیشرفته تا یک دقیقه) نگه‌دارید. برای اضافه‌کردن بار می‌توانید یک جسمی روی ساق پا بگذارید‌(مثلِ شل آب‌معدنی، پتو یا بالشت).

 اسکات تک‌پا صندلی: این حرکت ترکیبی از حرکت یک و دو هست، روی صندلی بنشینید و به‌صورت متناوب یک پا را به سمت جلو باز کرده و بعد پای دیگر را به سمت جلو باز کنید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110624

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی