ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تلنگر

تاریخ درج : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

عصا زنان وارد مسجد شد. چهره اش درهم و ناراحت بود. رفت و صف اول برای خودش جا پیدا کرد. بین دو نماز رو به مردم ایستاد و با صدای بلند و خشدارش گفت: «من تک پسرم را فرستادم و جنازه خونین و پاره پاره‌اش برگشت. نه منتی بر کسی دارم و نه طلبی.»  از اینجا بغض گلویش را فشار می داد و سخت تکلم می کرد. سعی کرد بلندتر حرفش را بزند: «پسر نازنینم را دادم برای اسلام؛ برای انقلاب. به خدا از هیچ کدامتان نمی‌گذرم وقتی می‌بینید اسلام را پایمال می‌کنند، ساکت و آسوده عبور کنید. به خدا قسم روز قیامت تک تک کسانی را که از نعمت امنیتی که بچه من فراهم کرد برایشان ولی حقش را ادا نکردند، نمی‌گذرم.» دیگر نتوانست بایستد؛ زیر بغلش را گرفتند تا نشست.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66364

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی