ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تفتیش عقاید ممنوع

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

اصل‏ هجدهم قانون جمهوری اسلامی ایران: پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگ‌های‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار «الله‏ اکبر» است‏.اصل‏ بیست و دوم :حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است؛‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.اصل‏ بیست و سوم: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‌کس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/98390

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی