ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تفاوت بدن پول‌دارها و فقیرها

تاریخ درج : چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

بدن پول‌دارها مثل بالش پنبه‌ایِ اعلاست، نرم و سفید و توخالی. بدن ما فرق می‌کند. ستون فقرات پدرم طنابِ گره‌گره‌ای بود، از آنها که زن‌ها توی ده با آن از چاه آب می‌کشند؛ استخوان ترقوه برجسته‌اش مثل قلاده سگ دور گردنش می‌پیچید؛ بریدگی‌ها و خراش‌ها و اثر زخم‌ها، مثل آثار محوِ شلاق روی بدنش، از سینه و کمرش به پایین ادامه داشت و تا زیر استخوان‌های لگنش می‌رسید. داستان زندگی آدم فقیر روی بدنش نوشته شده، با قلم نوک تیز.

از کتاب ببر سفید اثر آراویند آدیگا

url : http://www.isfahanziba.ir/node/108627

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی