ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تفاوت بازتاب فکری نقاش و نویسنده

تاریخ درج : سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

نقاش خود را وجودی در درون خود نمی‌پندارد. وی خود را بازتاب تصاویر ذهنی و نمودهایی می‌داند که در نقاشی‌هایش می‌گنجاند و در تصویر نقاشی‌های خود زندگی‌می‌کند؛ ولی یک نویسنده، یک نویسنده جدی خود را در درون خویش تصور می‌کند، او به هیچ‌وجه در بازتاب کتاب‌هایش زندگی نمی‌کند، برای اینکه بنویسد باید پیش از هر چیز درون خویش وجود داشته باشد؛ اما، برای یک نقاش برای اینکه قادر باشد نقاشی کند، نقاشی باید از پیش تحقق یابد؛ بنابراین خودبینی یک نقاش به هیچ‌وجه همچون خودبینی یک نویسنده نیست.                      گرترود استاین، رمان‌نویس

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107578

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی