ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تصحیح + پوزش

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

در پی درج مطلبی در صفحه آخر روزنامه مورخ دوشنبــــه 25 تیرماه با عنـــــوان «زدودن چهره تبعیض و نابرابری» به نام خانـــــم «منصوره معین‌ الدینی»، شایان ذکر است متن منتشر شده، بیانیه پایانی نشست «چالش ها و فرصت های نقش و حضور زنان در مدیریت شهری» بوده و خانم معین الدینی آن را جهت درج در روزنامه ارسال کرده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77532

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی