ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تراژدی جهان اسلام

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

عزاداری شیعیان ایران به روایت سفرنامه‌نویسان، مستشرقان و ایران‌شناسان.هدف این کتاب، گردآوری و تدوین داده‌هایی تاریخی از روند پیدایش، تکوین، تطور و توسعه آیین‌های عزاداری شیعی بوده؛ داده‌هایی که درفهم منطق پیدایش و تغییر در مناسک شیعی به کار آیند. این کتاب، یک پژوهش تاریخی است. نویسنده می‌گوید: «من مورخ نیستم. کار من پژوهش اجتماعی است. اما ضرورتی من را به سمت انجام چنین پژوهشی سوق داد. فرضیه من (که در کتاب «رسانه شیعه» هم به تفصیل آن را شرح داده‌ام)این است که عزاداری به‌عنوان مهم‌ترین بعدِ مناسکی شیعه مدام در حال تغییر بوده و در هر عصر، صورت و فرمی داشته متاثر از مجموعه شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی جامعه و ویژگی‌ها، نیازها و مقتضیات دین‌داری ودین‌داران آن عصر...
 محسن حسام مظاهری

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83534

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی