ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تبریز برای بار دوم به دست عثمانی‌ها افتاد

تاریخ درج : دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

نیروهای سلطان سلیمان عثمانی در جریان لشکرکشی دوم این امپراتوری به ایران، 13 جولای 1534 شهر تبریز را تصرف کردند و سپس متوجه شروان، سلطانیه و حتی گیلان شدند. عثمانی‌ها با استفاده از درگیری داخلی شاه‌طهماسب صفوی، ضدیت سران ایلات ترک تشکیل‌دهنده نیروی قزلباش با یکدیگر و دشواری‌هایی که با برادرانش داشت و نیز درگیری دولت صفویان با ازبکان در شمال شرق ایران، پای به ایران گذارده بودند. اختلاف سران ایلات با یکدیگر به حدی بود که شاه‌طهماسب نتوانست بیش از ده هزار (و به قولی هفت هزار) نیرو فراهم سازد که این شمار نیرو هم از صوفیان بودند. حال‌آنکه عثمانی‌ها با دویست هزار نظامی و سیصد توپ به ایران تعرض کرده بودند. این عملیات 20سال پس از جنگ چالدران روی داد که ضمن آن لشکرکشی هم تبریز موقتا به دست عثمانی‌ها افتاده بود که در آن زمان اشغالگران براثر مقاومت مسلحانه مردم محل و حملات چریکی و مقاومت منفی به ستوه آمدند و طولی نکشید که بازگشتند.سلطان سلیمان ضمن تصرف مناطق غربی ایران، 31 دسامبر 1534 بغداد را که در قلمرو ایران بود تصرف کرد. شاه‌طهماسب پس از افتادن تبریز به دست عثمانی‌ها، پایتخت را از آن شهر به قزوین منتقل ساخت.علت شکست ایران در نبرد چالدران، نداشتن اسلحه نوین (توپ و تفنگ) بود. سران صفویه در آن زمان به‌کار بردن توپ و تفنگ و کشتن افراد (حتی دشمن) را از راه دور خلاف آیین جوانمردی می‌پنداشتند و با این تفکر شمشیر بلند هم حمل نمی‌کردند که بعدا و عمدتا از زمان شاه‌عباس این رسم به دور انداخته شد؛ ایران دارای یک ارتش ملی و این ارتش مجهز به اسلحه آتشین شد. سلطان سلیمان، پسر سلطان سلیم به سال 1494 متولد و در سال 1566 درگذشت. وی که 21 سپتامبر 1520 بر جای پدر نشسته بود یک سال بعد از آغاز سلطنت، بلگراد را تصرف کرده بود. وی به خاطر ایجاد یک قوه قضایی تازه، دادگاه‌های متعدد و تدوین آیین دادرسی و کیفر، به سلیمان قانونی معروف شده است.از تاریخ ایرانیان در این روز

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110661

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی