ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تاریک و نامقاوم

تاریخ درج : یکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

نامش کریمه است. در  روستای #گراگی  نزدیکی کلات   #سیستان _و_بلوچستان ، زندگی می‌کند. روستایی در دل کویر و مسیر صعب العبور با حدود چهل خانوار و حدود200 نفر سکنه.امروز به همت دوستانم در موسسه # دستیاری_  به _ دشتیاری، با اقلام غذایی و بهداشتی تهیه شده توسط خیرین این موسسه، راهی گراگی شدیم.همان اول ورود، کریمه به سمت ما آمد. در آغوشش گرفتم و دستانش را در دست‌هایم.شاید کل وزن بدنش به 40 کیلوگرم هم نمی رسید. در کپرهای کوچک، تاریک و نامقاوم زندگی می کنند. قوت غالبشان چیزی شبیه عدس است. خبری از برق نیست و البته آب چندان سالم هم. امکانات بهداشتی در حد صفر است.گذران زندگی از طریق کشاورزی بوده که به جهت نبود آب، این ممر در آمد تعطیل شده است.  مرا دعوت کرد به نشستن زیر سایه .

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79284

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی