ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بی پایانی جهان

تاریخ درج : شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

‌انسان امروز، انسان انتظارهای بی پایان است.گویی زندگی خودرا هرروز صبح به روزی دیگر به تعویق می‌اندازد.آرزوهای او زنجیره‌‌ای‌  است تا بی‌پایان جهان و این به زندگی او معنامی‌دهد.
ساموئل‌بکت

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84509

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی