ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بیچاره مخاطب

تاریخ درج : یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

حسن کوشکیان

دیشب به دیدن نمایشی رفتم که نام آن را نمی آورم چون ممکن است پس از خواندن این متن مخاطبان آن ریزش کند و عدم موفقیت این اثر به گردن من بیفتد! بلیت فروشی اینترنتی و تحویل بلیت در سالن بسیار محترمانه برگزار می شد و شخصا در حال تحسین این نظم بودم و وارد سالن شدم . ولی چند ثانیه پس از نشستن بر روی صندلی سالن نمایش کارگردان نمایش (که گویی بسیار عصبی بود) با لحنی سرد خوش آمد گویی کرد و درخواست کرد گوشی هارا سایلنت کنید. تا اینجای کار نیز هنوز مشکلی نیست و لحن سرد کارگردان را به خود نمی‌گیریم؛ چرا که در ادامه با ادبیاتی عجیب روبه رو شدیم و تهدید به توقف تئاتر در صورت شنیدن صدای زنگ شدیم! در ادامه و در حین اجرا نیز شاهد تکاپوی کارگردان در صحنه بودم به نحوی که احساس کردم فقط بازیگران نیستند که نقش بازی می کنند گاهی کارگردانان نیز نقش بازی می‌کنند! و در پایـــان در حالـــی که بیـــش از 10 پیشکسوت تئاتر اصفهان در سالن حضور داشتند کارگردان و بازیگران بدون هیچ گونه واکنشی صحنه را ترک کردند و دقایقی همه منتظر بودند تا ایشان برگردند و تشویقشان کنند. بعــد از خـــروج از ســـالن پچ پچ تماشـــاگران پر از سوال هایی بــود که شـاید برای همیشـــه بی‌جواب بماند ولی بد نیست بدانیم سرمایه هر هنر نمایشی تماشاگران آن هســتند که اتفاقا این روزهـــا مانند المـــاس قیمتی شــــده اند و به این راحتی پا به سالن نمایش نمی گذارند .ژست های تئاتری برگرفته از جو اجراهای تهران نباید منجر به خـــود خاص پنداری شود؛ زیرا استعداد‌های بسیاری زیر پوست همین شهر هستند و باید کشف شوند و چه بسا تئاتر تهران نیز وام دار همین استعدادهای شهرستان نیست! در ذهنم این حرف ها می گذشت و منتظر اجرای تئاتری دیگر در سالن اصلی آن مجموعه بودم که چراغ ها خاموش شد و صدای آرام و متین و مودب خانم ژاله علو که قبل از اجراهای تئاتر پخش می‌شود گوشم را نوازش کرد : « تماشاگران سرمایه‌های اصلی هنر نمایش هستند ...» با خـودم گفتم چقدر فاصله می تواند بین دو همکار باشــــــد و شاید رمــــز ماندگاری همین است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/57935

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی