ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بودن‌شان به تاری بند است

تاریخ درج : یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
برنامه سه گانه مدیریت شهر برای نوسازی بافت فرسوده

لیلا یزدانی

 

 

«رد و نشانشان را می‌توانید در همه مناطق اصفهان بگیرید.» از منطقه 6 برخوردار تا مناطق 14،15 و 2 کم برخوردار همه جا هستند و نشانی مشترک دارند. گرد گذر زمان بر چهره شان نشسته است و ستون های سست و دیوارهای نیمه فروریخته دارند. وسعتشان کم است و راهشان از گذرهای باریک می گذرد. نا کارآمدند و باید کار آمد شوند. بودنشان به تاری بند است و این تار می رود که با تهدید زلزله خاموش این روزهای اصفهان گسسته شود.

 

 

 شهردار اصفهان از در اولویت قرار گرفتن نوسازی می گوید ومعاون معماری و شهر سازی شهرداری به برنامه سه گانه مدیریت شهربرای احیای بافت‌های فرسوده اشاره می کند وازایجاد «بانک اطلاعاتی سرانه های خدماتی »، تدوین«شیوه نامه طرح‌های محرک توسعه» و راه اندازی «دفاترتسهیلگری با شیوه خود درآمد» برای بازآفرینی دوهزارو ۱۰۰ هکتاربافت فرسوده خبر می‌دهد. « متراکم بودن» و«نفوذ ناپذیری» دو ویژگی بافت های  ناکارآمد هستند که مانند بمب ساعتی، اصفهان  را که 50 درصد بافت های فرسوده استان را دارد، تهدید می کنند.بافت هایی که به   گفته شهرداراصفهان دوهزار و ۱۰۰ هکتار وسعت دارند و باید  نوسازی و احیا شوند.دکتر قدرت اله نوروزی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ هکتار از بافت فرسوده  شهرتاریخی است، از ۱۵۰۰ هکتار بافت  فرسوده روستایی و میانی گفت که بیشترین آنها در مناطق کم برخوردار2، 14، 15 واقع شده اند و از انجام اقداماتی برای احیای این بافت‌ها در دل مناطق شهر خبر داد. دردل منطقه 6 اصفهان که به برخورداری شهره است، لکه فرسوده  ای قرار دارد که نه تنها از « فقر خدماتی» و «فقر کالبدی» رنج می برد، ‌بلکه از گذشته  تا کنون  برای نوسازی با مشکلات گسترده زیربنایی و روبنایی بسیارمواجه بوده است، اما اکنون بخشی از این مشکلات به پایان رسیده و به گفته شهردار اصفهان  پروژه بازآفرینی همت آباد در حال اجراست.معاون معماری و شهر سازی شهرداری اصفهان به برنامه سه گانه مدیریت شهر برای احیای بافت های فرسوده اشاره کرد واز ایجاد «بانک اطلاعاتی سرانه های خدماتی»، تدوین «شیوه نامه طرح های محرک توسعه» وراه اندازی «دفاتر تسهیلگری با شیوه خود درآمد»  در بافت فرسوده  خبر داد.

 

 

     ایجاد  بانک اطلاعاتی سرانه های خدماتی
کمبود فضا وتوزیع نامناسب سرانه های خدماتی مانند سرانه های فرهنگی، اجتماعی، فضای سبز وتفریحی و ورزشی، معضلی است که با عدالت اجتماعی و حقوق شهروندان مغایرت دارد. کمبود این سرانه درحوزه های  مختلف همواره یکی از چالش های  نوسازی بافت ها ی فرسوده  به حساب می آیدوبانک اطلاعاتی سرانه های خدماتی دربافت فرسوده شهر که معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان از ایجاد آن خبر داد، نه تنها مسیر نوسازی این بافت ها را هموار می‌کند، بلکه به کاهش فاصله طبقاتی درشهر  و توزیع عادلانه خدمات نیز کمک می‌کند.

 

 

    تدوین شیوه نامه طرح های محرک توسعه در بافت فرسوده
پیش بینی پروژه های محرک توسعه دربافت فرسوده به روند بازآفرینی این بافت ها سرعت می دهد. شناسایی نقاطی در مجاورت  این بافت‌ها برای اجرای پروژه‌ها، بخش خصوصی را برای مشارکت دربازآفرینی  این بافت ها ترغیب می کند.معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان از تدوین شیوه نامه طرح های محرک توسعه دربافت فرسوده شهر خبر داد.

 

 

    دفاتر تسهیلگری  نوسازی خود درآمد می شوند
آنچه پیش از این به شیوه مداخلات متمرکز مدیریت شهربرای نوسازی بافت فرسوده انجام می شد یا به دلیل مقاومت مالکان درمقابل تملک و واگذاری اراضی به شهرداری به کندی پیش می رفت و متوقف می شد یا درصورت تحقق، پیامدها وهزینه‌های اجتماعی بسیار داشت،  اما مداخله غیــر مستقیم که جایگزین مستقیم شـــد و نـــو ســــازی در قالبی تسهیلگــــرانه مطرح شد و پای  اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، جلب مشارکت ساکنان در اجرای برنامه‌های نوسازی، آموزش، توانمندسازی به میان آمد، مشکلات قبلی از میان رفت. اصفهان در کاربرد شیوه مداخله غیرمستقیم تسهیلگرانه  تجربیاتی دارد. پیش از این  دفاتر تسهیلگری در محله زینبیه و در مناطق ۱۵، ۱۱ و ۷ شهرداری اصفهان راه اندازی شده بود که اصلی ترین وظیفه آنها  برقراری ارتباط با ساکنان بافت های فرسوده، معرفی مشوق ها، تسهیلات و معافیت های موجود به آنها و حل مشکلات احتمالی در زمینه نوسازی بناها و تجمیع ساختمان ها بود و برای نوسازی بافت فرسوده همت آباد نیز شرکت تعاونی مردمی تشکیل شد، اما معاون شهر سازی و معماری شهرداری از  راه‌اندازی «دفاتر تسهیلگر نوسازی» با شیوه جدید در شهر خبر می دهد که خود درآمد هستند. به گفته حسینی‌نیا لایحه راه اندازی «دفاتر تسهیلگری خود درآمد» تدوین و برای تصویب به شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه شده است. شهردار اصفهان نیز  بر همکاری شهروندان و سرمایه گذاران علاقه‌مند به مشارکت  در احیای بافت فرسوده تاکید کرد و از تشکیل تعاونی‌ها با مشارکت ساکنان بافت‌های فرسوده خبر داد که اصفهان را از تهدید بافت‌های فرسوده نجات می دهد وایمنی شهر را افزایش می دهد. 

 

 

    پیگیری مشکلات  وام بافت فرسوده
شهردار اصفهان به نقش پر رنگ شهروندان در نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد وبا بیان اینکه یکی از شعارهای اصلی مدیریت شهر، مشارکت شهروندان است، ازتلاش برای افزایش مشارکت آنها گفت. یکی از مهم‌ترین موانع مسیرمشارکت شهروندان در  نوسازی بافت های فرسوده، مشکلاتی است که در حوزه پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده در مصوبات دولتی وجود دارد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به مشکلاتی که در زمینه استفاده شهروندان از وام های 8 درصد دراحیای بافت های فرسوده شهری وجوددارد،اشاره کرد واز پیگیری‌های مدیریت شهراصفهان برای رفع مشکلات اجرای این طرح خبرداد. شهردار اصفهان نیز احیای بافت‌های فرسوده را از اولویت‌های مدیریت شهر اعلام کرد واز انجام مذاکراتی با مشاورعالی رئیس جمهور ومسئولان در تهران برای استفاده ازامکانات مالی درحوزه نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.  

 

 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84521

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی