ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

به زودی صید پلاستیک بیش از ماهی می‌شود

تاریخ درج : یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

رئیــــس سازمـــــان محیط زیســـــت در گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان‌های این سازمان با تاکید بر اینکه محیط زیست مسئله‌ای جهانی است و اولین دشمن محیط زیست مردم و انسان‌ها هستند، گفت: مصرف روز افزون و خارج از تحمل کره زمین، محیط زیست را به «محیط نازیست» تبدیل می‌کند. به گزارش زیست آنلاین، عیسی کلانتری با اشاره به اینکه اولویتش در روابط عمومی و در سازمان، کار تبلیغاتی نیست، گفت: روابط عمومی‌ها باید سردمدار آموزش محیط زیست با بهره مندی از ابزارها و شگردهای رسانه‌ای باشند و هدف سازمان حفظ محیط زیست نیز همین است. ما در سازمان به دنبال کار تبلیغاتی و به‌ویژه انواع ناصحیح و غیر واقعی آن نیستیم.

 

 
   به‌زودی صید پلاستیک بیش از صید ماهی خواهد شد
وی با اشاره به عمق فاجعه‌های زیست محیطی در کره زمین گفت: هشت میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس ها می شود و به زودی صید پلاستیک بیش از صید ماهی خواهد بود. معادل یک سوم نفت، انرژی فسیلی سوزانده می شود و کره زمین دیگر طاقت  این حجم را ندارد. نتیجه این استفاده نامناسب، خشک تر شدن مناطق خشک و نابسامانی‌های اقلیمی است که تغییرات ژنتیکی پس از آن ممکن است نسل بشر را ازبین ببرد. خیلی‌ها نگران تولیدات تراریخته هستند، اما به فکر مشکلاتی که از طریق تغییر زیست بوم ایجاد می‌شود، نیستند.

 

   موضوع محیط زیست، آموزش همگانی است
تولید ترکیبات سولفوری مس سرچشمه باعث شده جنین مرده در کیلومترها آن‌سوتر  به دنیا بیاید. کلانتری با بیان این موضوع ادامه داد: مردم باید بدانند پیامد رفتارهایشان با محیط زیست چیســــت. بـــرای مثال، مس سرچشمه سال‌هاست که ترکیبات سولفوری تولید می‌کند و تا کیلومتـــرها دورتر، دام‌ها جنین مرده به دنیا می‌آورند. وی افزود: محیط‌زیست اولین وظیفه‌اش افزایش آگاهی‌های عموم مردم برای حفظ محیط‌زیست است. باید اطلاعــــات صحیح زیســـــت‌محیــــــــطــــی و رفتـــــارهـــــای غیـــــــر زیســـت‌محیــــطی نهادها و سازمان‌های حکومتی و دولتی را به آنها یادآوری کنند. ما درسازمـــان وظیفه داریم از حقوق نسل‌های بعد این سرزمین دفاع کنیم. متاسفانه، نسل حاضر  هیچ حقی برای آیندگان قائل نیست. کلانتری گفت: فعالیت بخش روابط عمومی در بعد آموزشی، به مراتب مهم تر از اطلاع رسانی در حوزه های دیگر است. مهم ترین وظیفه ای که از شما انتظار دارم، این است که آگاهی های مردم را برای حفظ محیط زیستشان توسعه دهید. بخشی از محیط زیست،  آب و خاک و منابع است، اما امروز محیط زیست انسانی بیشتر تهدید و تخریب می‌شود. آگاهی های مردم را به هر وسیله ممکن افزایش دهید.  البته فرهنگ حفظ محیط زیست هم داریم و فرهنگ مطلوب وآموزش هم در برخی نقاط کشور، مثل شهر بیرجند دیده می شود که شهری پاکیزه و بدون زباله است. البته جاهایی هم داریم که اصول زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند و چون به تخریب محیط زیست عادت کرده اند، دقت نمی‌کنند. روابط عمومی ها باید در این موارد ورود کنند وفعالیت‌های مربوط به  آگاه سازی، اطلاع رسانی و آموزش انجام دهند. وی تصریح کرد: اصل اول باید افزایش آگاهی‌های عمومی باشد. اگر در این حوزه موفق نباشیم، موفقیت‌های دیگر تاثیری در محیط‌زیست نخواهد داشت.

 

    در ۶۰۰ نقطه زاگرس، جنگل ها در حال سوختن است
معاون رئیس جمهور، در ادامه صحبت هایش بزرگ‌ترین مصیبت کشور را «بی آبی» دانست و گفت: موضوعات اقتصادی قابل حل است،  اما آنچه حل نمی شود، تخریب و آلودگی‌هایی است که عادت شده است. گیاه و حیات وحش و جنگل‌ها به خاطر بی آبی از بین می رود. در ۶۰۰ نقطه زاگرس، جنگل ها در حال سوختن است و اینکه محیط بان و جنگل بان برود  آتش را خاموش کند که ممکن نیست . شاهد بودید که ساختمان پلاسکو در مرکز تهران سوخت و با این همه امکانات در تهران و کشور نتوانستیم برای آن کاری بکنیم.  چگونه انتظار داریم که محیط بانان در ارتفاعات و بدون دسترسی به جاده و امکانات، آتش را خاموش کنند؟ در واقع، ما هیچ کاری نمی توانیم بکنیم. هورالعظیم همچنان می سوزد و ما برای اینکه آرامش روانی ایجاد کنیم، بالگرد برای خاموش کردن آتش فرستادیم، اما دلایل اصلی ماندگار است و کسی به آنها توجه نمی‌کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81423

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی