ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بدلیا جا مسئولین برن کار کونند....بله!

تاریخ درج : پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
نقل حجی گوگردچی از بدل هایی که امروز شکل گرفته اند

بشیر اسماعیلی

 

 

این روز ها،  بدل خیلی از شخصیت های معروف در ایران پیـدا شده اند.  از لیونل مسی  و کریس رونالدو گرفته تا کارلوس کی روش. اخیرا هم که شنیده شد بدل دکتر ظریف در جنوب کشور اقدام به صدور گذرنامه های جعلی می کرده است.

 

به حجی گوگرد چی گفتم نظرت راجع به این بدل ها چیه؟ حجی گفت: بدلی منا درست نکونن یه وقت.  مصیبت میشدا،  یه وقت بدله خدانشناس عسکشا با زنا ضعیفا ور میدارندا میدن دری خونه مون.  حج خانومم همون جا با آب گردون میزند تو سری منا خلاصم میکوند،  حج خانوما که میشناسی،  اول میزند بعد درباره ش تحقیق میکوند. روباهه را که براد گفته بودم،  گفتن تو جنگل هر کی سه تا گوش داشته باشه میکنن،  روباه پا گذاش به فرار.  گفتند مگه سه تاس؟  گفت نه اما اینا اول میکنن بعدی میشمارن.  حالا نقلی حج خانومی ماس...بیبین چه مکافاتی برام درست کردی بشیری،  دشمن به شادم کردی ته عمری،  آبرو پنجاه ساله حجی را پوکوندیش رفت.  گفتم حجی،  اولا  که شما یه دونه ای!  کسی که شبیهت باشه پیدا نمیشه. در ثانی حالا این همه آدم معروف تر از شما هست که بدل براش درست کنن. حجی گفت: راس میگوی،  با این بچگید عقلد بعضی منه س.  آ اصش خبه س از مسئولین یخده بدل بسازن.  پرسیدم چطور؟  حجی گفت مثلا یکی میخاد بیاد اصفان برا این مسئله آبا رودخونه سخنرانی کوند، اینجاس که بایس بدلشا بفرسن، چون میخاد یخده حرفی تکراریا بیخود برا مردوم بزندا کاسه کله را بدد دسشون.  حالا البته مردومی اصفانم دل گندن، بازم هیچیش نیمیگن؛ اما اون کشاورزا که زیمیناشون خشکیدسا در به در شدن، اونای که زیمین دار بودن حالا به عملگی افتادن،  این مردومی بیچاره شرقی اصفان،  اینا معلوم نیسندا.یه وقت حالی خودشونا نفمیدندا نقلی روباهه به سری یکی آوردن . حالا اینا مثال گفتم وگرنه که اصش آقایونی مسئولین نبایس جای برندا بیان. مگه نوکری پدری مردومن؟  بایس بخوابن یه جا بادشونا بزنندا شوناشونا بمالن،  بدلی پدر سوختم برد کار کوند....بله!  چشمش کور شد،  پولاشا می سوند. گفتم به نظرت چطوره برای آقا موص خودمونم یه بدل درست کنیم؟  گفت که چیطور بشد؟ گفتم آخه این همه کار و فعالیت متنوع را با همدیگه انجام میده،  برای ما هم که دایم سوژه پیدا میکنه.  تو کافه هم که مشغوله. خلاصه به درد میخوره برامون اگه چند تا بیشتر باشه. حجی خندید و گفت اتفاقا آقاشم همیشه میگفت بش خدا زیادد کوند! حالا همین یکیش بسس.  حمیدی نیکو ( عکاس روزنامه)  را اگه خواسی بساز از روش یخده بخندیم؛  اما قلیونا بایس بذارد کنار وگرنه دود اصفانا ور می دارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/55911

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی