ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بادستان خالی

تاریخ درج : دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

به خودت بنگر، در درونت چشمه‌ای از قدرت نهفته اســت و چنانچه بدان بنگری، همواره خواهد جوشید. موفقیت و شادی در وجودت نهفته است، عوامل خارجی تنها وقایعی از زندگی هستند، با تصمیم بر حفظ شادی و مقاومت در برابر مشــــکلات، شکســـت‌ناپذیر خواهی بود. خطر كن! چه چيزی را از دست می‌دهيم؟ وقتی با دستان خالی آمده‌ايم و با دستان خالی خواهيم رفت...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84400

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی