ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

این درمان باعث مرگ شما خواهد شد!

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

تصور کنید برای مشکلتان به بیمارستان یا مطب پزشک مراجعه کرده اید و کمی هم نگران هستید. حتی اگر احتمال کوچکی وجود داشته باشد که شما ضمن درمان یا عمل جراحی مشکلی پیدا کنید، پزشک آلمانی معمولا بدون هیچ ملاحظه‌ای به شخص شما تمام احتمالات را می گوید! کاری ندارد که در چه شرایطی هستید و همراه دارید یا نه! شبیه برگه اطلاعات دارو-بخش عوارض جانبی و البته با قیافه ای جدی به شما می گوید که این درمان می تواند باعث خواب آلودگی، سرگیجه، حالت تهوع، مشکلات تنفسی، ایست قلبی و ... برای شما شود! دوستم خانم ش. در ماه سوم بارداری، یک کرم لایه‌بردار سطحی پوست صورت را می خواست استفاده کند که به فکرش رسید با دکترش مشورتی بکند... دکتر کرم را که دید، با چشمان گرد شده و حالتی نگران و مضطرب به او اصرار می کرد که به یاد بیاورد آخرین بار کی این کرم را استفاده کرده. گفت فکر می کنم دو ماه پیش، قبل از اینکه بدانم باردارم هم یک بار استفاده کرده بودم. دکتر مربوطه، بعد از اینکه به خانم ش. گفته بود احتمالا فرزندش بدون دست و پا متولد خواهد شد(!!!) او را فرستاده بود پیش دکترهای دیگر  که یکی‌شان پرونده را گذاشت در وبسایت مــــشـــــورت تخصـــصــــی پزشکان و در نهایــت به خــــانــــم ش. گفتنـد که احتمالا مشکلی نیست، و نگران نباشد! همین خانم ش. در ماه پنجم بـــارداری داشت می‌رفت فرودگاه که بیاید ایران. دکترش تشخیص داده بود پرواز برایــش مشکلی ندارد. دو ســه ساعت مانده به پرواز، درد باعث شد بدون همراه برود بیمارستان! دکترها با اینکه می دانستند او در چه وضعیتی به بیمارستان آمده و همراه هم ندارد، به او گفته بودند باید عمل جراحی شود و ضمن عمل احتمال سقط و مشکلات دیگر برای خودش هم زیاد است... که خدا را شکر هیچ مشکلی پیش نیامد و دوست ما سالم و سلامت از بیمارستان برگشت...ایزابل، دوست آلمانی مشترک ما، حال ش. را از من پرسید. گفتم که در چه شرایطی مجبور به انجام عمل جراحی شده. گفت باید به دیدنش بروم و بگویم که این پزشکان آلمانی هیچ سرشان نمی شود! البته این رویه کاری آنهاست. ماها عادت کرده ایم به این رفتار، اما کاملا درک می کنم که اگر از فرهنگ دیگری به آلمان آمده باشی، شرایط وحشتناکی خواهی داشت. بعد هم سرش را نشانم داد که یک چسب زخم زده بود وسط موهایش. گفت چند روز پیش برای یک زائده پوستی روی سرش رفته یک عمل جراحی سرپایی انجام دهد. گفت که اجازه نداده دکتر داستانش را شروع کند، وسط حرفش پریده که: می دانم که ممکن است بمیرم یا فلج شوم، لطفا کارت را انجام بده! و دکتر گفته بود: فقط تکمیل می کنم که ممکن است عفوتنی در سرت ایجاد شود که این عفونت منجر به مرگ تو شود!

 

 

 

  پی نوشت: قطعا رفتار پزشکان آلمانی در موارد فوق قابل تعمیم به همه نیست.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61156

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی