ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اینستا + خبر

تاریخ درج : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

«به موقع بودن» بهترین اتفاق زندگیه

از کـوچک‌تـریـن چـیـزا گـرفـتـه تا مهم‌ترین‌ها و باارزش‌ترین‌ها
غذایی که باید به موقع بخوریم و خوابی که به موقع بریم
کلاس یا پروازی که باید به موقع برسیم
یتیمی که باید به موقع اشک از چشمش پاک کنیم
دینی که باید به موقع اداش کنیم
رفاقتی که باید به موقع ثابتش کنیم
یا به قول سیمین ادبیات ایران
عشقی که باید به موقع سراغمون بیاد
کاش همه «به موقع» هامون سر وقت باشن
که تو بی‌موقعگی، حتی سود هم ضرره
#  وقت_شناسی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95552

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی