ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اکران + روز

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

  سپاهان(‌سالن اصلی) تگزاس /به وقت شام
  سپاهان(سالن 2)   مصادره
  پردیس چهارباغ  جشن دلتنگی/چهار راه استانبول/ خجالت نکش / تگزاس/  فیلشاه/ لونه زنبور /بدون تاریخ بدون امضا /عصبانی نیستم/رفتن/زمانی دیگر

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73660

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی