ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

انگار اقتصاد مهم تر است

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
تبلیغات، کدام دسته از شهروندان را ‌ نشانه گرفته است؟

روشنک موسوی

 

 

آب كم است. باریكه آبی كه همان هم جیره بندی است. قرار است بدتر هم بشود. نسل های قبل و كنونی به فكر ما نبودند، اما ما باید به فكر آیندگان باشیم و در مصرف آب صرفه جویی كنیم. با اینكه به طور میانگین در كل كشور مصرف آب خانگی حدود 10درصد از كل مصرف آب را تشكیل می دهد و باقی مصرف از آن كشاورزی و صنعت است، عمده تبلیغ بر سر شهروندان می بارد. طول خیابان‌های اصفهان را طی كنید با شمار بسیاری از این تبلیغ ها مواجه می شوید، روی دیواره ایستگاه های اتوبوس و بنرهای تبلیغاتی و دیوارها كه همگی شهروندان عادی را نشان گرفته اند. تبلیغ برای تعویض كولر آبی با كولر گازی و شیر آب معمولی با شیر اهرمی و بردن ماشین به كارواش و شستن ظرف ها با ماشین ظرفشویی و خریدن مخزن آب. اما آیا آگاه كردن شهروند به كار درست برای انجام آن كار درست كفایت می كند؟ آیا با این‌گونه تبلیغات می توان مانع از جیره‌بنـــــدی آب در ماه‌های آتی شد؟ بعید به نظر می‌رسد و در ادامه قصد دارم برای این پاسخ خودم استدلال كنم. صرف دانستن این موضوعات برای عمل به آنها كافی نیست. چون مرحله ای میان این نوع دانستن و عمل كردن وجود دارد: تمكن اقتصادی. در این اوضاع اسف بار اقتصادی شهروندانی كه بیشتر از همه به صرفه جویی بها می دهند متعلق به طبقه متوسط اند. در ایران طبقه مرفه كه به طور عمومی ناگهانی از عرش به فرش رسیده اند چندان از بلوغ فرهنگی برخوردار نیستند به مسائلی همچون صـــرفـــه جویی اهمیت نمی‌دهند و طبقه فقیر هم كه در حین این بحران اقتصادی فقیرتر شده اند آنقدر هشتشان گرو نهشان است كه به جز بقا به هیچ چیز دیگر فكر نمی كنند. پس می ماند طبقه متوسط. طبقه متوسط درگیر صرفه جویی هست، نبوده باشد هم با اینها درگیر می شود، اما یارای انجام آن را ندارد. در نظر آورید خانواده ای چهار نفره را كه پدر خانواده سر كار می رود و از درآمد متوسط دو میلیون تومان برخوردار است. حال این آدم بخواهد لوازم صرفه جویی را فراهم آورد و كولر گازی و ماشین ظرفشویی و مخزن آب بخرد. بودجه خانواده مطلقا به وی این اجازه را نمی دهد و این وسایل هم كه هرروزه با افزایش تقاضا قیمتشان بالاتر می رود و از دسترس خارج تر می شوند. پس صرف آگاهی فایده نداردو باید كار دیگری هم كرد. حال شهرداری یا هر نهاد مسئول دیگری باید برای این كار تسهیلات در اختیار مردم قرار دهد تا آنها بتوانند كار درست را انجام دهند. شهروندان آگاه هنگامی كه قدرت اقتصادی نداشته باشند توانایی تغییر هم ندارند، اما برای مثال در این مورد با اعطای وام یا یارانه روی وسایل لازم برای صرفه جویی می توانند به انجام این كار یاری رسانند مگرنه صرف تبلیغ را كه همه كس تواند.

 

 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75297

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی