ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

امید ازدست رفته

تاریخ درج : یکشنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

این روزها حرف‌های دیگری باید زد؛ حرف‌های تازه ای که بوی دردهای کهنه و درمان نشده این مردم را بدهد؛  از زخم‌های سله بسته بر سینه این مرز وبوم ... از زاینده رود مرده و نفس‌های آخر کارون و لب‌های خشکیده دریاچه ارومیه و آتشى که بر سر هورالعظيم می رود ... این روزها باید حرف از امیدهای ازدست رفته چندنسل زد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79283

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی