ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اصفهان ۲۰۲۰، مقصد گردشگری جهان می‌شود

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مساح: سایر دستگاه ها در این مسیر مدیریت شهری را همراهی کنند

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: بهترین راه برای پیشرفت در شهر اصفهان مباحث مربوط به گردشگری است و اصفهان در این مسیر گام های موثری برداشته است. علیرضا مساح، ادامه داد: اصفهان به لحاظ فرهنگی، تاریخی و هنری، شهری تاثیر گذار در صنعت گردشگری است و بر اساس طرح «اصفهان شهر گردشگری، هنر و میراث فرهنگی» سال ۲۰۲۰ زمان ورود آن به مقصد گردشگری جهان و احیای ظرفیت‌های میراثی شهر خواهد بود.وی تصریح کرد: مدیریت شهری اصفهان برای معرفی برنامه ۲۰۲۰ تلاش می‌کند در آن سال به نتایج خوبی دست پیدا کند. مساح، خاطر نشان کرد: نظر تمام مسئولان این برنامه از جمله مدیران آژانس‌های گردشگری، هتل‌ها، استادان گردشگری، هنرمندان و راهنمایان تور دریافت شده تا یک حرکت ملی در سطح شهر اصفهان انجام شود. رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بیان کرد: تمام ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی اصفهان باید در این مسیر مدیریت شهری را همراهی کنند؛ چرا که شهرداری و شورای شهر به تنهایی نمی‌تواند طرح «اصفهان ۲۰۲۰» را به سرانجام و به نتیجه مطلوب برساند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95132

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی