ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

استمرار ارزیابی تعالی سازمانی در سال جاری

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
صادقیان: روند فعالیت‌های شهرداری بررسی می شود

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: فرایند ارزیابی تعالی سازمان‌ها و مناطق شهرداری اصفهان بر اساس مدل EFQM در سال‌جاری استمرار خواهد داشت.علیرضا صادقیان اظهار کرد: شهرداری اصفهان سال گذشته به عنوان نخستین شهرداری در بین کلان‌شهرهای کشور وارد ارزیابی تعالی سازمانی شد و پس از بررسی ارزیاب‌ها توانست تقدیرنامه شانزدهمین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کند.وی با بیان اینکه کارآمدی سازمان‌های عمومی ارائه دهنده خدمات مانند شهرداری‌ها، نقش مهمی در ایجاد ظرفیت‌های توسعه در هر جامعه دارد، افزود: داوری صحیح در باره این توان زمانی میسر است که عملکرد آنها با استفاده از روش‌های دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.وی تاکید کرد: هدف شهرداری اصفهان برای حضور در فرایند ارزیابی تعالی کسب جایزه نیست، بلکه هدف ارزیابی روند فعالیت‌های مدیریت شهری اصفهان است.صادقیان خاطرنشان کرد: معیارهای مدلEFQM  شامل رهبری، ارباب رجوع، استراتژی‌ها، فرایندها و کارکنان است که درصدد هستیم امسال همچون سال گذشته در شهرداری اصفهان و سازمان های مربوطه شاخصه‌های این مدل را توسعه داده و به سمت بهبود و تعالی پیش رویم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95133

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی