ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

از گرسنگی تا حال خوش خواندن

تاریخ درج : دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

  نویســـنده‌ پرفـــــروش نیویورک تایمـــز، رکسانه گی، در کتاب «گرســـــنگی» دربـــــاره علت چاقی خودخواسته‌اش نوشت. قدرت، لطافت و صراحت کلام رکسانه او را به یکی از تحسین‌برانگیزترین نویسندگان نســـــل خود بدل کرده است.  وی حسی را که سنگین‌وزن بودن دارد، آن‌هم در دوره‌ای که هرچه درشت‌تر باشی کمتر دیده می‌شوی، به شکلی عمیق و موثر، در کلام جاری می‌کند.  «گرسنگی، سرگذشت بدن (من)» را نیوشا صدر به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن را  منتشر کرده است.کتاب «فاصله‌ات را با مـــــن حفظ کـــن» نوشته‌ جولیا کوک با محوریت رعایت حقوق دیگران با ترجمه‌ عرفانه جوادپور توسط انتشارات فنی ایران برای کودکان منتشر شد.   بیست و ششمین دوره‌ هفته‌ کتاب با شعار «حال خوش خواندن» از تاریخ ۲۴ آبـــــان تا اول آذر بـــــا مشارکت بیش از ۵۰ نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار می‌شود. مراسم بزرگداشت طاهره صفارزاده، شاعر، ‌پژوهشگر و مترجم قرآن و بنیانگذار نقد علمی و آموزشی ترجمه، در این ایام نیز برگزار خواهد شد.   کتاب «فـــلــســـــفـــــه علوم اجتماعی: به سوی پراگماتیسم» نوشته‌ پاتریک برت با ترجمه‌ محمد هدایتی از ســـوی انتشـــارات شب‌خیز منتشر شده است. ایــــن کتاب دو هــــدف دارد، نخســــت بسط رهیافتی جدید در فلسفه علوم اجتماعی‌، رهیافتی که وامدار پراگماتیسم آمریکایی‌ است. هدف دوم ارزیابی پیشرفته‌ از رهیافت‌های اصلی در فلسفه علوم اجتماعی است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84402

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی