ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

از کله پاچه ایرانی ها خوشم آمد!

تاریخ درج : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
گفت و گو با گوسفند رومانیایی که به ایران وارد شد

بشیر اسماعیلی

 

حمیــــــد ورناصــــری مدیرعامــل شـــرکــــت پشتیبانی امـــور دام و طیور در مصاحبـــه با رسانه هـــا پــــرده از ماجرای مفقــود شدن ۹۲۷ راس دام زنده در فرودگاه برداشت و گفت: اختلاف آماری وجود نداشته و ندارد و اصلا مفقود شدن مطرح نبوده است. وی ادامه داد: یکی از مسئولان را مشاهده کرده و بر اساس همــان یک بارنامه اظهارنظر کرده و‌این در حالی است که ممکن است در یک پـــرواز  یا در یــک روز چندیـن بارنامه وجود داشته باشد. ورناصری افزود: نکته مهـــم این اســت که هم‌اکنون به صورت مداوم در حال واردات دام زنــــده هــســتــیـــم و برنامـــه‌ریـــزی برای واردات ۵۰ هزار راس در هــر هفتـــه صورت گرفته است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و طــیـــور گفت: وقتی کــه می‌گــوییـــم قـــرار است ۵۰ هزار راس در هر هفته وارد شود این بدان معنا نیست که این ۵۰ هزار راس بــــه صــــورت یک‌بــاره وارد می‌شوند.پــــیــش از ایـــن،  علی رستمـــی، سرپرســـت شرکـــت شهــر فرودگاهی طــی مصاحبه‌ای اعـــلام کـــرد تنها ۱۰۷۳ دام از فـــرودگـــاه وارد شــده است. همین اختــلاف آمــاری باعث شد تا‌پرونده مفقـــود شــــدن ۹۲۷ راس دام زنده در فـــرودگاه باز شود. از همین رو برای اینکـــه فضا تلطیف شــود به سراغ یکی از این گوسفندان رفتیـــم کــه مــصــاحـبـــه بـــا وی را می خوانیم.

 

 

لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید برای چه به ایران آمده اید؟
بنده گوسفند رومانیایی هستم و برای تنظیم بازار گوشت به ایران آمده ام

 

تنظیم بازار؟
بله،  این‌طور می‌گند...

 

یعنی خودتان هم اصلا با این مسئله مشکل ندارید؟
خب ما گوسفندیم،  بالاخره که ما را می‌خورند.  وقتی از‌قیمت گوشت در ایران با خبر شدم گفتم اینها به‌ارزش ما پی برده اند .

 

در رومانی قیمت گوشت ارزان است؟
البته آنجا مردم بیشتر گوساله می‌خورند.  در حالی که گوشت ما کجا و گوساله کجا. دست بگذارید به اینجا ( دنبه‌اش را نشان می دهد) ،  لطافت را حس می‌کنید؟ همه‌‍اش ارگانیک است.

 

جالب است که با خورده شدن اینقدر راحت کنار آمده اید.
خب عرض کردم عاقبت کار همیــــــن اســــت.  البته ما در‌رومانی یک بز گر داشتیم که برای ما دوره های برگزار می کرد.  آنجا بود  که فهمیدم کمال گوسفند در خورده‌شدنش است.

 

نظرتان درباره گرانی گوشــــت در ایـــران چیست؟
به نظرم مافیای گوشت و تحریم ها دو عامل اصلی هستند.  من در این مدتی که ایران هستم متوجه این مطلب شده ام که این دو عامل دلیل اصلی گرانی بیشتر کالا ها هستند.  برای مثال شنیدم پراید امروز شده 50 میلیون. خب این فاجعه است.  ال نود صد تومن!  در رومانی ما را در صندوق ال نود جا به جا می‌کردند،  ماشین چوپانان بود.  در ضمن اینها رنو هم نیستند،  داچیا هستند که در رومانی تولید‌می شوند.

 

نظرتان درباره اصفهان چیست؟
در رومانی که بودیم به چوپان خودمان گفتم جست و جو کن ببینیم اصفهان چطور جایی است.  از اتفاق عکس چند گوسفند آمد که در زاینده رود خشک چرا می کردند.  الان که آمده ام و  می‌بینم رودخانه آب دارد خیلی خوشحالم.  البته می گفتند بسته اند دوباره.  بیچاره این مردم.

 

با شخصیت کارتونی شــــان د شــــیــــپ هـــم آشنا ‌هستید؟
بله شخصیت مورد علاقه من است.  یکی از دوستان عاشقش بود و  همه عکس ها و پوستر هایش را جمع می‌کرد.  از اتفاق قرار بود هفته آینده یک روز با هم برویم شبکه پویا را ببینیم که می‌گویند نشان می دهد،  با کمال تاسف دیدم امروز مدیر برنامه هایمان دارد بریان چرب و‌چیلی می‌خورد،  فهمیدم همان مرحوم است.

 

در مدتـــی کـــه در اصفهـــان هستیــــد، چه احساسی دارید؟
اصفهان شهر بسیار زیبا و تاریخی است.  در غرب تبلیغات منفی زیادی علیه ایران وجود دارد که الان می‌فهم همه بی اساس بوده اند .  از شیوه ذبح شما هم خوشم می آید،  همین که به گوسفند آب می‌دهند نشانه احترام به حقوق حیوانات است.  در غرب با آن همه ادعا بسیار وحشیانه سر‌گوسفند را می برند. فاضل نظری شاعر شما می گوید: آب طلب نکرده همیشه مراد نیست / شاید بهانه ای است که قربانی‌ات کنند.  از کله پاچه ایرانی ها هم خیلی خوشم آمده. نشانگر این است که هیچ جای گوسفند را نباید هدر داد.

 

دوست دارید توسط چه کسی خورده شوید؟
توسط مردم عادی،  البته دلم می‌خواهد قبل از آن یک‌بار وزیر  شما را ببینم.

 

به او چه خواهید گفت؟
می‌گویم فکری به حال گوشت این مردم بکنید.

 

از ما که نشنیدند، چطور  انتظار دارید از یک گوسفند رومانیایی بشنوند؟
والا چه عرض کنــــم،  حرف خارجی هـــا را شاید بهتر گوش‌کنند. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90894

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی