ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

از پست مدرنیسم و لیبرالیسم متنفرم

تاریخ درج : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
محمد جوادغلامرضا کاشی:

مرتضی مردیها در یادداشتی (توام با طنز) ماجرای یک گفت‌وگوی خصوصی را نقل می‌کند«استخبارا معروض می‌دارد که امروز در آبخانه و خزینه دانش‌سرای علامه آقای دکتر محمد جواد غلامرضای کاشی که از اجله روسای فرقه ضاله پست‌مدرنیه محسوب بوده اعلام داشته که از اقتفای آن صراط نامستقیم به کلی منفعل گشته و گویا به‌یمن انفاس رحمانی طایفه ناجیه لیبرالیه و حجت بالغه آن به سبیل حق عطف عنان نموده است.» «بعد از آن محمد جواد غلامرضاکاشی در وبسایت شخصی خود در جواب به مردیها می‌نویسد...«دکتر مردیهای عزیز، لطف کردند این بخش از اعترافات مرا منتشر کردند؛ اما کاش از این جمله من غفلت نمی‌کردند که «من از شیوع دو جریان فکری احساس تنفر می‌کنم یکی پست مدرنیسم ودیگری لیبرالیسم یا نولیبرالیسم». در آن جلسه این نکته را نگفتم؛ اما اینک به وضوح اشاره می‌کنم که دلیل نفرت من از پست مدرنیسم نیز، همدستی و همداستانی‌اش با موج لیبرالیسم در ایران است...گویی پست ‌مدرن‌ها و لیبرال‌های لذت جو، با هم ائتلاف پنهانی داشتند. آنها با هم دست به کار یک جهاد مقدس شدند. حاصل جهاد مقدس آنها، جهانی است خالی از سرمایه‌های جمعی، خالی از سوژه‌های خلاق و آفرینشگر. خالی از امکانی که سوژه را برانگیزد تا در ائتلاف با دیگران، عزم به تاسیس جهانی تازه بر ویرانه‌های جهان قدیم کند. حاصل آن جهاد مقدس، سرزمین‌های سوخته از سرمایه‌های اجتماعی است. حاصل افق‌های تهی و خالی است.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61074

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی