ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

از جزئیات فرهنگ شهروندی چه می‌دانیم؟

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
صرفه جویی یا بی مصرفی؟

روشنک موسوی

نبودن آب كه مخصوص به اصفهان است اما نبودن برق سراسری است. می گویند ذخیره برق رو به اتمام است یا همچین چیزی. حال كه به خاطر  بی تدبیری و عدم توجه به زیرساخت نتوانسته اند جلوی این فاجعه را بگیرند، چه كاری
از من شهروند ساخته است؟ همگان یک صدا فریاد می‌زنند: صرفه جویی. پشت قبض های آب و برق هم همین را نوشته و در تلویزیون هم همین را زیرنویس می كنند كه در ساعات پرمصرف، مصرف را كم كنید. ما كه دیگر از كم مصرفی به مرز هشدار رسیده ایم. اصولا راهش این نیست كه آدم ظهر الله اكبر كولر را خاموش كند و در گرما بنشیند. البته ما آنقدر صرفه جویی كرده ایم كه دیگر تنها همین راه به ذهنمان می‌رسد. اما یک جای كار می لنگد چون این كار اصلا عقلانی به نظر نمی‌آید. آنقدر قضیه با منطق جور درنمی آید كه مطمئنم كسی در جایی یا كسانی در جاهایی وظیفه خــــود را به درســـتی انجــام نمی‌دهند و ما از صـــــرفــــه جـــویــــی به عدم مصرف افتاده‌ایم. یكــی دو نمونه اش را با چشم خودم دیدم. همین كتابخانه عمومی كنار خانه مان نه تنها سر ظهر باغچه اش را آب می دهد بلكه با رفقایشان نیمچه تنی هم به آب می زنند و حظ شلنگ را می برند. وقتی هم بهشان توصیه می كنی كه ما مردیم از مصرف نكردن، لطفا شما هم صرفه جویی كنید، پاسخ از چند حالت خارج نیست یا به كلی قضیــه را انــــكار می كــــنــــنـــــد و از سر بی‌اعتمادی به مسئولان امر می گویند كمبود آب و برق دروغ است، مثل این همه دروغ هایی كه هرروزه راجع به اختلاس و ورشكستگی و رانت و نرخ ارز می شنویم. عكس آب های ناچیز پشت سد هـــم فتوشاپ اســـت و باورمــــان نمی‌شود. با اینها نمی شود محاجه كرد چون پیش فرض هایشان به طور اساسی چیز دیگری است. دسته دوم خشكسالی دوران را باور دارند، اما از خود سلب مسئولیت می كنند. می‌گویند كه خود مسئولان كم كاری كردند و این شد، حالا هم خودشان درستش كنند. وقتی هم می گویی با این اوصاف باز هم هركس وظیفه ای دارد، آنقدر از مسئولان امر ناراحت و شاكی اند كه حاضر نیستند هیچ كمكی كنند. دسته سوم هم به جامعه باور ندارند و آب و برق را مصرف شخصی می دانند و با یک «به تو چه» قضیه را حل می كنند و در را محكم به هم می زنند تا مجالی برای فضولی كردن در زندگی شخصی شان باقی نگذارند. در برخورد با این دسته به طور معمول هم جای خاطی و بی گناه عوض می شود. دسته آخر كه كمترین تعداد را دارند، كسانی هستند كه می پذیرند كارشان اشتباه است. البته عده كثیری از این دسته هم فردای روز باز كار خودشان را می كنند. می مانند عده ای انگشت شمار كه می توان با آنها روابط شهروندی برقرار كرد و در عمل با آنها آینده مشترک ساخت.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77184

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی