ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

احمق پروری دربار احمق پروری دربار

تاریخ درج : یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

نقل است «شاه عباس صفوی» رجال کشور را به ضیافت شاهانه میهمان کرد. دستور داد تا درسرقلیان‌­ها به جای تنباکو، ازسرگین اسب استفاده کنند. مهمان­‌ها مشغول کشیدن قلیان شدند! ودود و بوی پهنِ اسب فضا را پر کرد، اما رجال  از بیم ناراحتی‌ شاه  پشت سر هم بر  نی قلیان پُک عمیق زده و با احساس رضایت دودش را هوا می دادند! گویی در عمرشان، تنباکویی به آن خوبی‌ نکشیده اند! شاه رو به آنها کرده و گفت: «سرقلیان ­ها با بهترین تنباکو پر شده اند، آن را حاکم همدان برایمان فرستاده است. »همه از تنباکو و عطر آن تعریف کرده و گفتند:« به‌راستی تنباکویی بهتر از این نمی‌توان یافت.»شاه به رئیس نگهبانان دربار که پک‌های بسیار عمیقی به قلیان می‌­زد، گفت: «تنباکویش چطور است؟ »رئیس نگهبانان گفت:«به سر  اعلی حضرت قسم، پنجاه سال است که قلیان می‌کشم، اما تنباکویی به این عطر و مزه ندیده ­ام!»شاه با تحقیر به آنها نگاهی‌ کرد و گفت: «خاک بر سرتان که به خاطر حفظ پست و مقام، حاضرید به جای تنباکو، پِهِن اسب بکشید و به‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌ و چه چه کنید !»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81779

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی