ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اثربخشی تقویت مهارت‌های اجتماعی بر اضطراب نوجوانان

تاریخ درج : سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

زهرا شفیعی پور فرد /روان‌شناس

سال‌های نوجوانی، سال‌های پر اضطراب و از لحاظ روحی و جسمی ‌و هورمونی نامتعادل است، سال‌هایی که نوجوانان تنش‌های بسیاری را تجربه می‌کنند و لازم است والدین بیش از هر دوران دیگری به فرزندانشان کمک کنند تا به خودآگاهی بیشتری برسند و هدف‌های واقعی خود را متناسب با شخصیتشان بشناسند و در مسیر صحیح قرار گیرند. منظور از مسیر صحیح، ایدئال‌های والدین که به اجبار به نوجوانان خود تحمیل می‌کنند و در ذهنشان تصور می‌کنند مناسبشان است، نیست؛ بلکه صرفا همراهی و همدلی است که منجر به خودآگاهی بیشتر می‌شود. دوره‌ نوجوانی به سبب سردرگمی‌هایی که با افراد همراه است، عزت نفس و اعتماد به نفس آنها را کاهش و درمقابل خودپنداره منفی و پرخاشگری را افزایش می‌دهد. مهارت‌های اجتماعی، از جمله راهکارهایی است که ضمن افزایش تعاملات نوجوانان با هم‌سالان خود، آنها را برای یک زندگی مطلوب، که توانایی مدیریت اضطراب را در آن‌ها نهادینه می‌کند،آماده می‌سازد. مهارت‌های اجتماعی شامل ابراز وجود، همکاری، ارتباطات مطلوب، مهارت حل مسئله، خودشکوفایی و سازگاری در اجتماع است که هرکدام از این مهارت‌ها درصورت تقویت نشدن، عامل ایجادکننده  اضطراب در فرد خواهد بود. خانواده‌ها بیشترین کمک را در این زمینه می‌توانند به نوجوانان خود بکنند؛ به این صورت که ابتدا الگوی مناسبی برای آنها باشند، کمتر نصیحتشان کنند و بیشتر با آنها رابطه دوستانه داشته باشند. والدین باید اجازه بدهند آنها را امن‌ترین فرد زندگی خود بدانند و از اینکه چیزی را به خانواده منتقل کنند، نترسند. در محیط‌هایی که دوست دارند و والدین از آنها مطمئن هستند، اجازه دهند تعامل‌های بیشتری با هم‌سالانشان داشته باشند؛ زیرا این تعامل‌ها هیجان‌های نوجوانی را کنترل می‌کند. فضای خانه را گرم نگاه دارند و تعامل‌های خانوادگی بیشتری داشته باشند. گاهی اوقات نوجوانان را به حال خود بگذارند و اجازه دهند خلوت خود و تفریحات مستقل از خانواده داشته باشند و دائم کنترلشان نکنند. نوجوانان را به فعالیت‌های هنری و ورزشی در کنار تحصیل تشویق کنند و اگر خود تمایل به این موضوع دارند، مانع آنها نشوند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107579

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی