ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آوردن عروس هلندی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

استانبول آسمانی شبیه پوسترهای تبلیغاتی دارد؛ آبی، تمیز و زیبا با دو تا تکه ابر سفید پنبه‌ای که کاملا قرینه‌اند ولی زندگی شلوغی زیرش جریان دارد. روی زمینش پر از آدم‌های مختلف است. پر از سگ و گربه‌هایی که به‌آرامی راه می‌روند و خود را کش می‌دهند و مرغ‌های دریایی‌ای که شبیه به بندبازهای ماهر بر خط مستقیم تیرهای فلزی چراغ‌های خیابان حرکت می‌کنند. پر از زندگی و پر از مامورانی که در آماده‌باش به سر می‌بردند. خوشحال بودم و می‌ترسیدم و از زندگی خوشم می‌آمد. بعد، دلم برای همه‌ جهان سوخت. فکر کردم کاش هیچ شهری در هیچ‌جا ویران نشود و گرد و خاک خانه‌ها و مردمش بلند نشود و همین‌طور زیبا بماند و بماند و هرکس از روز‌ها و شب‌ها سهمی داشته باشد و زمزمه کند که هیچ‌کس در هیچ جنگی پیروز نمی‌شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77528

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی