ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آقاشیره چه کارهایی که نمی‌کنه...

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

روز یکشنبه فوتبال مهیجی در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد . جدا از حواشی به‌وجود آمده، ترافیک عجیب و غریب در خیابان کاوه و خیابان های اطراف و کمبود صندلی برای هواداران، حضور محرم نویدکیا در ورزشگاه جالب توجه بود. همان طور که در عکس هـــا می بینیــد هیچ مسئولی مهم تر از آقاشیره نبوده تا محرم را نزد هواداران‌ببرد. البته  اینکه آقاشیره این مهم را انجام داده اشکال ندارد ولی مسئولان سپاهان، مدیر رسانه ای این تیم کجا بودند؟از اینها که بگذریم، مــی بینیم که آقاشیره آی‌دی کـــارت دارد ولـــی برخی خــبــرنـــگاران مـــا به لطف هیئـــت فوتبــال اصفهـــان هنوز کارت‌ندارند.به هــــر حــال ایــن روزها آقاشیره چه کارهایی که‌نمی‌کنه... 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86568

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی