ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آشفتگی روابط انسان‌ها

تاریخ درج : جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

در زمانه ما نوعی آشفتگی روابط انسانی حاکم است. روابط روزبه‌روز درهم‌پیچیده‌تر می‌شوند و تقریبا به گرهی کور شباهت پیدا می‌کنند. خلاص کردن خود از این درهم‌تنیدگی کار نسبتا دشواری است، از این بلبشوی دروغ، سرکوب، ازخودبیگانگی، اخلاق‌گریزی، بهره‌کشی، تحقیر و بی‌رحمی.یاشار کمال، نویسنده ترک

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110552

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی